Atmintinė pirkėjui » LPG BALIONO EKSPLOATAVIMO ATMINTINĖ
 

SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ BALIONO EKSPLOATAVIMO ATMINTINĖ
Suskystintų naftos dujų balionas (toliau – dujų balionas), parduodamas fiziniams asmenims, yra skirtas naudoti tik asmeniniams, šeimos ir namų ūkio poreikiams tenkinti.Buitinis dujų prietaisas, dujų balionų įrenginys pas vartotoją privalo būti įrengtas vadovaujantis įrenginio įrengimą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais ar gamintojo nurodymais.Suskystintų naftos dujų masė (faktinis dujų kiekis) užpildytame dujų balione turi būti: 2 kilogramai – 4,8 litrų talpos dujų balionuose, 5 kilogramai – 12 litrų talpos dujų balionuose, 11 kilogramų – 27 litrų talpos dujų balionuose ir 21 kilogramas – 50 litrų talpos dujų balionuose. Į balioną pripildytų dujų masės leistinas nuokrypis gali būti: ± 100 gramų – iki 11 kilogramų talpos balionams, ± 200 gramų – nuo 11 kilogramų iki 63 kilogramų talpos balionams. Transportuojami dujų balionai turi būti su aklėmis ir apsauginiais gaubtais, įtvirtinti nejudamai ir apsaugoti nuo saulės spindulių bei atmosferinių kritulių.
Dujų balionas keičiamas šia tvarka:
- keičiant dujų balioną turi būti naudojamas kibirkšties neįskeliantis įrankis;- prieš įnešant dujų balioną į patalpą, muilo emulsija ar prietaiso pagalba patikrinama, ar dujų balionas ir jo ventilis sandarus;- prieš keičiant dujų balioną, patalpoje būtina užgesinti degančią atviros liepsnos ugnį ar kitus ugnies šaltinius, išjungti elektros prietaisus, galinčius sukelti kibirkštį, orlaidė arba durys į patalpą, kurioje yra orlaidė , turi būti atidarytos, patikrinama, ar užsukti viryklės čiaupai;- nešamas į patalpą dujų balionas turi būti su užsukta akle;- į reduktoriaus prijungimo veržlę įdedama nauja tarpinė ir dujų baliono ventilis sujungiamas su reduktoriumi, jungiamoji veržlė užveržiama;- atsukamas dujų baliono ventilis pusę apsisukimo, muilo emulsijos ar prietaiso pagalba patikrinama ventilio ir reduktoriaus sujungimo vieta ir ventilio sandarumas;- uždegamas vienas viryklės degiklis, po to užsukamas dujų baliono ventilis ir įsitikinama, kad ventilis visiškai nutraukia dujų tiekimą.
Eksploatuojant dujų balioną draudžiama:
- pačiam remontuoti dujų balioną arba ventilį;
- ieškoti dujų nuotėkio ugnimi;
- laikyti nesandarų dujų balioną patalpoje;
- naudoti netvarkingą dujų balioną;
- užpildytą dujų balioną laikyti saulės atokaitoje, rūsyje ar patalpoje be ventiliacijos.Neatidėliotini veiksmai dujų nuotėkiui pašalinti:
Esant dujų nuotėkiui ar pajutus patalpoje dujų kvapą, uždarykite dujų baliono ventilį ir viryklės degiklių čiaupus, vėdinkite patalpas, nejunkite ir neišjunkite elektros jungiklių ar prietaisų, nerūkykite, nedekite degtukų. Prietaiso ar muilo emulsijos pagalba nustatykite dujų nuotėkio vietą ir nuotėkį pašalinkite.Nepavykus pašalinti dujų nuotėkio iš prijungto dujų baliono, jeigu neužsisuka dujų baliono ventilis, ar gaisro atveju reikia, atjungus dujų balioną ar nupjovus sujungimo žarną ir ją užlenkus, išnešti dujų balioną į lauke esančią saugią vietą ir nedelsiant iškviesti avarinę tarnybą šiuo telefonu  8 655 39 100. Iki atvyks avarinė tarnyba privaloma užtikrinti dujų baliono apsaugą.


 
  © 2021 www.evirina.lt | Interneto svetainių kūrimas